هر کسب و کاری پس از هدف گذاری و خلق استراتژی دستیابی به هدف خود، سبد محصولات / خدمات خود را تشکیل می دهد. این سبد باید به گونه ای طراحی شود که در راستای هدف و رفع نیاز مشتریان باشد. بنابراین هر محصول یا خدمتی باید طبق استراتژی بازاریابی وارد سبد محصولات / خدمات شود.

استراتژی بازاریابی برای هر محصول / خدمت ممکن است متفاوت باشد اما شباهت های بسیاری دارند. به عنوان مثال برای تمام آنها تحقیقات بازار باید در اولویت قرار بگیرد. تحقیقات بازار تعیین می کند که آیا چنین محصول یا خدمتی می تواند در بازار به موفقیت مورد نظر مدیران دست پیدا کند یا خیر؟ البته که دنیای کسب و کار شرایط غیرقابل پیش بینی هم به همراه دارد ولی تحقیقات بازار به دنبال این است که چنین ریسک هایی را به حداقل ممکن کاهش دهد. پس از اقداماتی در جهت طراحی، قیمت گذاری و …. در نهایت به بخش ورود به بازار می رسیم. استراتژی بازاریابی تعیین می نماید که محصول / خدمت کسب و کار چه زمانی، چگونه، از چه کانالی و …. وارد بازار شود.

اکنون زمان آن رسیده که بر اساس چرخه دمینگ استراتژی بازاریابی و هر یک از محصولات / خدمات مورد بررسی و نظارت قرار بگیرند و در صورت نیاز اصلاحات لازم انجام گیرند. اهمیت این موضوع زمانی خود را بیشتر نشان می دهد که می بینیم خواسته و نیاز مشتریان در بازار به شکل پیوسته درحال تغییر است. بنابراین استراتژی بازاریابی نیز باید پیوسته مورد بررسی و بهبود قرار بگیرد. تیم آرامان در هر مرحله از تدوین، اجرا، بررسی و اصلاح در کنار کسب و کار خواهد بود.